Home / Tag Archives: Đề có đáp án

Tag Archives: Đề có đáp án

Bộ 30 đề thi thử môn toán năm 2016 sở giáo dục Bình Dương

Tham khảo thêm bộ chuyên đề ôn thi cấp tốc NỘI DUNG BỘ TÀI LIỆU: Chuyên đề 01. Ôn tập câu số 2 – 1,0 điểm: GTLN-GTNN, tiếp tuyến và các bài toán khảo sát hàm số Chuyên đề 02. Ôn tập câu 3a – 0,5 điểm: Chuyên đề số phức và ứng dụng Chuyên đề 03. Ôn tập câu 3b – ...

Read More »