Home / Tag Archives: Công nghệ thông tin

Tag Archives: Công nghệ thông tin

Tìm hiểu ngành công nghệ thông tin

1. Ngành công nghệ thông tin  Công nghệ thông tin (CNTT) sử dụng hệ thống các thiết bị và máy tính (bao gồm phần cứng, phần mềm) để cung cấp một giải pháp xử lý thông tin trên nền công nghệ cho các cá nhân, tổ chức có yêu cầu. ...

Read More »