Home / Toán tiểu học / Toán lớp 2

Toán lớp 2

Sách – Giải một bài toán như thế nào

G. Polya là một nhà Toán học, nhà sư phạm nổi tiếng người Mỹ, nếu bạn là một người quan tâm nhiều đến Toán học cũng như các vấn đề liên quan chắc hẳn bạn đã từng đọc qua hoặc nghe nói đến bộ sách 3 quyển của ông được dịch ...

Read More »