Home / Toán THPT (page 5)

Toán THPT

Tài liệu chuyên đề toán cấp 3

Chuyên đề số phức có giải chi tiết

Số phức là số có dạng a+bi, trong đó a và b là các số thực, i là đơn vị ảo, với i2=-1. Trong biểu thức này, số a gọi là phần thực, b gọi là phần ảo của số phức. Số phức có thể được biểu diễn trên mặt phẳng phức với trục hoành là trục thực và trục tung là trục ảo, do đó một số phức a+bi được xác định bằng một điểm ...

Read More »