Home / Tin Tuyển Sinh

Tin Tuyển Sinh

Tin tuyen sinh dai hoc 2016

Tìm hiểu ngành công nghệ thông tin

1. Ngành công nghệ thông tin  Công nghệ thông tin (CNTT) sử dụng hệ thống các thiết bị và máy tính (bao gồm phần cứng, phần mềm) để cung cấp một giải pháp xử lý thông tin trên nền công nghệ cho các cá nhân, tổ chức có yêu cầu. ...

Read More »

Tìm hiểu ngành giao thông vận tải

Giao thông vận tải Giao thông vận tải (GTVT) là một ngành sản xuất vật chất đặc biệt, cũng trực tiếp tạo ra giá trị và giá trị gia tăng trong quá trình thực hiện chức năng của mình. Giữ cho huyết mạch giao thông của đất nước luôn thông ...

Read More »

Tìm hiểu ngành quản trị kinh doanh

ừ khâu đầu tư, khai thác, sản xuất, cung ứng đến tiêu thụ sản phẩm v.v… Muốn hoạt động kinh doanh hiệu quả trong điều kiện làm việc tập thể, nhất thiết phải quản trị các hoạt động đó. Cụ thể hơn, quản trị kinh doanh là tổng hợp của ...

Read More »