Home / Chưa được phân loại (page 3)

Chưa được phân loại

Học toán được cái gì?

Học toán được cái gì? Dĩ nhiên là các kỹ năng tính toán rồi, bạn cần gì phải thắc mắc chứ. Thực ra, theo trang web của Khoa Toán ĐH Warwick, thì bạn không chỉ có được những kỹ năng tính toán mà còn đạt được một số kỹ năng ...

Read More »